Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej. Obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny oparty na dziennikach korespondencyjnych pism przychodzących i dziennikach korespondencyjnych pism wychodzących.

Dziennik korespondencyjny pism przychodzących prowadzi Sekretariat znajdujący się w siedzibie spółki, tj.: przy ul. Włocławskiej 167.  Dzienniki pism wychodzących prowadzi sekretariat oraz poszczególne komórki organizacyjne dla potrzeb własnej korespondencji.

Historia wersji:

Podpisał: Bronisław DerendarzOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 26 czerwca 2012 r.Publikacja dnia: 5 maja 2017, 14:57
Dokument oglądany: 6 354 razy

powered by Exea