Status prawny spółki

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego  do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kapitale zakładowym w wysokości 26.530.000,00 zł wpłaconym w całości.

Historia wersji:

Podpisał: Bronisław DerendarzOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 26 czerwca 2012 r.Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:58
Dokument oglądany: 8 340 razy

powered by Exea