TARR/CateringBY/WM/2010

Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na usługę cateringową dla uczestników szkoleń realizowanych w projekcie: Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP

Plik do pobrania:

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 26.11.2010, 15:00Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 3 326 razy

powered by Exea