Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usługi wynajmu Sali na spotkanie informacyjne wraz z przerwa kawową w ramach projektu „Voucher badawczy”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup usługi wynajmu sali wraz z wyposażeniem technicznym oraz obsługą cateringową na  spotkania informacyjne w ramach w projektu „Voucher badawczy”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części niniejszej informacji dot. poszczególnych powiatów pkt. 5.

Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Ilość osób: od 10 do 20 osób.

2)      Wyposażenie techniczne umożliwiające przeprowadzenie spotkania: ekran,  rzutnik.

3)      Usługa obejmuje również poczęstunek: kawa, herbata, woda, ciastka + zastawa.

4)      Czas trwania spotkania: 10:00 do 13:00.

5)      Miejsce i termin spotkań.:

1. pow. lipnowski – 13.11.2013 r.

2. pow. radziejowski – 14.11.2013 r.

3. pow. toruński – 19.11.2013 r.

4. pow. włocławski – 21.11.2013 r.

5. pow. aleksandrowski – 25.11.2013 r.

6. pow. golubsko-dobrzyński – 27.11.2013 r.

7. M. Włocławek – 05.12.2013 r.

 

W dniu 5 listopada 2013r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z Panią Ewą Gross (tel. 56 699 54 88 e-mail ewa.gross@tarr.org.pl) do dnia 5 listopada 2013 r., do godz. 16.00

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Voucher badawczy i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 października 2012r. (wersja 7).

 

Oryginalny dokument: Informacja o zamiarze skierowania zamowienia.

 

Historia wersji:

Podpisał: Ewa GrossOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 4 listopada 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 6 001 razy

powered by Exea