Prace remontowe pomieszczenia biurowego w bud. A przy ul. Włocławskiej 167 (pom. 119). Remont pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu: „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

Lista załączników:
1. Zapytanie
2. Przedmiar

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz oceny ofert dokonano wyboru Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu: Firma FB Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Okólna 7. Została podpisana umowa z Wykonawcą na przedmiotowy zakres prac.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 154 razy

powered by Exea