TARRSA/PR_UZBR/2/2017 – Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu inwestycyjnego – o powierzchni 21,2557 ha w infrastrukturę techniczną – położonego przy ul. Andersa w Toruniu dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa.”

Dnia 28.04.2017

Dnia 04.05.2017

Dnia 10.09.2017

Dnia 19.05.2017

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 10.05.2017Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 305 razy

powered by Exea