Wykonanie prac elektrycznych wraz z dostawa i montażem urządzenia klimatyzacji pomieszczenia biurowego w bud. A przy ul. Włocławskiej

Lista załączników:
1. Zapytanie
2. Przedmiar

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz oceny ofert dokonano wyboru Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu: ELRAD – Sławomir Hank i Wspólnicy S.C., z siedzibą w Toruniu przy ul. Okólna 7a. Została podpisana umowa z Wykonawcą na przedmiotowy zakres prac.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 98 razy

powered by Exea