Zapytanie ofertowe – archiwizacja dokumentacji znajdującej się w kartonach wraz z jej wyniesieniem

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na wykonanie usługi polegającej na:

  1. złożeniu dostarczonych przez Zamawiającego pudeł archiwizacyjnych
  2. zapakowanie dokumentacji znajdującej się pudłach archiwizacyjnych o wymiarach 34,5x10x26 cm do pudeł archiwizacyjnych o wymiarach 41x31x30 cm (długość x szerokość x wysokość)
  3. naklejenie dostarczonych kodów kreskowych
  4. dokonanie plombowania nowych pudeł 2 plombami
  5. sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych w uzgodnionego z Zamawiającym zakresie
  6. wyniesienie pudeł z pomieszczeń archiwizacyjnych w dniu transportu, z wyłączeniem czynności załadunkowych, z piwnicy na parter przy różnicy poziomów ok. +/- 4,5m (schody zewnętrzne, brak windy lub innych środków transportu).

Ilość dokumentacji przewidzianej do przepakowania i wyniesienia ok. 300-340 mb.

Nowe pudła archiwizacyjne, kody kreskowe oraz plomby dostarcza Zamawiający.

Czynności załadunkowe w dniu transportu nie są objęte niniejszym zapytaniem. Możliwość wystąpienia 2 lub więcej transportów.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Oferta może zostać przesłana  e-mailem na adres janusz.pucek@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 12.05.2017 r. do godz. 10.00.

Czas realizacji zamówienia poz. od „a” do „e” w terminie do 2 m-cy od dnia podpisania umowy.

Czas realizacji zamówienia z poz. f w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i firmą transportową maksymalnie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryterium wyboru oferty – cena

Osoba upoważniona do kontaktu – Janusz Pucek tel. 056 699 54 71 lub 607-600-897

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na wykonanie usługi archiwizacji dokumentacji znajdującej się w kartonach wraz z jej wyniesieniem za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Archiwizacja Akt Usługi Ewa Entsuah

Załącznik:

Informacja o wyborze

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

Załącznik:

Protokół z wyboru ofert

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 202 razy

powered by Exea