Zapytanie ofertowe na opracowanie, realizację oraz monitoring Planu Komunikacji w projekcie INNOVA FOSTER

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn.: „Fostering startup & innovation ecosystems in Europe” dalej Innova Foster współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na opracowanie, realizację oraz monitoring Planu Komunikacji w ramach niniejszego projektu.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 10.03.2017 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń. Data wpływu dokumentu do siedziby TARR S.A. liczona jest jako data złożenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Sylwia Zygmont (tel.: 691 719 628, e-mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług
  4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
  5. Załącznik nr 4 – Harmonogram
  6. Załącznik nr 5 – Strategia komunikacji

 

Wybór oferty na opracowanie, realizację oraz monitorowanie Planu Komunikacji w projekcie Innova Foster

W związku z zamówieniem usługi opracowania, realizacji oraz monitoringu Planu Komunikacji w ramach projektu „Fostering startup & innovation ecosystems in Europe” (Innova Foster) na podstawie przedstawionych ofert została wybrany następująca firma – Trakido. Kryterium wyboru była najkorzystniejsza cena netto.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 października 2017, 15:40
Dokument oglądany: 368 razy

powered by Exea