Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na jednorazową usługę kurierską dedykowaną.

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na jednorazową  usługę kurierską dedykowaną.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przed­miotu zamówienia:

1/Odbiór i dostarczenie przesyłki kurierskiej dedykowanej  –  30.07.2014 r.

2/ Miejsce odbioru przesyłki – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 87-100 Toruń ul. Włocławska 167 pok. 244.

3/ Miejsce dostarczenia – Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Pańska 81/83, 00-834 Warszawa – sekretariat

4/ Waga przesyłki – do 1 kg

 

Oferty  prosimy składać do dnia 24.07.2014 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Włocławskiej 167, lub @ na adres urbanska@tarr.or.pl.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 3 045 razy

powered by Exea