Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i dostawę art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla projektu: Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1

W dniu 09 grudnia 2014r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z p. Katarzyną Urbańską (tel. 56 699 54 78, e-mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl do dnia 11 grudnia 2014 r., do godz. 15.00.

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w woje­ództwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 października 2012r. (wersja 7).

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 1 839 razy

powered by Exea