Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” .

W związku z ubieganiem się Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wsparcie w konkursie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Oś priorytetowa 5 Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 nr RPOWKP 11/V/5.1/2013, schemat fundusz powiązań kooperacyjnych, podaje się do wiadomości, iż w dniu 17 stycznia br. skierowane zostanie zapytanie ofertowe na zakup ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej promujących projekt pn.  „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” .

Bliższych informacji na temat zapytania udziela:

Katarzyna Słomska, katarzyna.slomska@tarr.org.pl, tel. 56 699 55 05

Podstawa prawna wyboru trybu zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro i dlatego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz 1655 z 20 listopada 2007rr.) w postępowaniu nie będzie zastosowana w/w ustawa.

Oryginalny dokument: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

Historia wersji:

Podpisał: Katarzyna SłomskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 16.01.2014 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 769 razy

powered by Exea