Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup powierzchni reklamowej w dodatku biznesowym w prasie regionalnej w ramach projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4,
87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie
zapytania ofertowego na zakup powierzchni reklamowej w kolorowym dodatku biznesowym do gazety o zasięgu regionalnym (województwo kujawsko-pomorskie) dla projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

W dniu 20 listopada 2014 r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z p. Piotrem Józefiakiem (tel. 56 699 55 05
e-mail piotr.jozefiak@tarr.or.pl do dnia 20 listopada 2014 r., do godz. 15.00.

 

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 października 2012r. (wersja 7).

Informacja-o-zamiarze-udzielenia-zamowienia_dodatek biznes

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opublikowane przez: kmiec (obecnie wyświetlona treść)
  • 19.11.2014, godz. 13:41 opublikowane przez: kmiec
Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 19.11.2014 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 1 068 razy

powered by Exea