Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usługi przeprowadzenia audytów weryfikujących obejmujących projekt pn.: „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup usługi przeprowadzenia audytów weryfikujących obejmujących projekt pn.: ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W dniu 28 listopada 2014 r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z p. Wandą Gogulską (tel. 56 699 54 91, e-mail wanda.gogulska@tarr.org.pl) do dnia 28 listopada 2014 r., do godz. 15.00.

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 października 2012r. (wersja 7).

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usługi przeprowadzenia audytów weryfikujących.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 1 504 razy

powered by Exea