Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup obsługi gastronomicznej szkolenia organizowanego w ramach projektu pn. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Nr i nazwa działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń (zwana dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup obsługi gastronomicznej szkoleń realizowanych w ramach projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dniu 21 lutego 2014 r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z p. Piotrem Józefiakiem, piotr.jozefiak@tarr.org.pl, tel. 56 699 55 05 do dnia 21 lutego 2014 r. do g. 14.00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna wyboru trybu zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro i dlatego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz 1655 z 20 listopada 2007rr.) w postępowaniu nie będzie zastosowana w/w ustawa.

 

Oryginalny dokument: Informacja o zamiarze udzielania zamówienia

Historia wersji:

Podpisał: Piotr JózefiakOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 20.02.2014 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 729 razy

powered by Exea