Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o anulowaniu postępowania ofertowego ogłoszonego dn. 16.12.2015 r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu w związku z koniecznością skorygowania niespójności w powyższym zapytaniu.

Postępowanie zostanie wznowione w późniejszym terminie.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 643 razy

powered by Exea