INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup obsługi gastronomicznej w dniu 9 grudnia br. konferencji „Połączeni mogą więcej” organizowanej w ramach projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W dniu 17 listopada 2015 r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Osoby zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego proszone są o kontakt z Panem Ryszardem Lewandowskim (tel. 56 699 54 88, e-mail ryszard.lewandowski@tarr.org.pl) do dnia 17 listopada 2015 r., do godz. 8.30.

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2014 r. (wersja 8).

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 16.11.2015, godz. 09:09 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 463 razy

powered by Exea