INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W SERWISIE INTERNETOWYM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup powierzchni reklamowej w serwisie internetowym, którego treści dotyczą tematyki związanej z regionem kujawsko-pomorskim.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W dniu 9 listopada 2015 r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Osoby zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego proszone są o kontakt z Panem Piotrem Józefiakiem (tel. 56 699 55 05, e-mail piotr.jozefiak@tarr.org.pl) do dnia 9 listopada 2015 r., do godz. 14.00.

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2014 r. (wersja 8).

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 9.11.2015, godz. 09:48 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 503 razy

powered by Exea