INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY USŁUG KURIERSKICH

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na świadczenie Usług kurierskich za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy x-post.pl.

 

W związku z faktem, iż wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy, TARR S.A. zleci wykonanie usług kurierskich firmie UPS Polska, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 587 razy

powered by Exea