INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie § 2 pkt. 4 i 5 oraz § 5 pkt. 6 oraz 8 Regulaminu Konkursu na wybór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 schemat projektów grantowych, w dniu 31.05.2016 r. dokonano wyboru:

Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Mennica 6, 87-112 Bydgoszcz oraz

Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

jako Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 1.06.2016, godz. 15:41 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 456 razy

powered by Exea