Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup usług kurierskich

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na zakup usług kurierskich.

Zapytanie dotyczy realizacji usług kurierskich w zakresie przesyłek o wadze do 5 kg na terenie kraju. Przesyłki powinny być odbierane i dostarczane spod wskazanego adresu:

  •  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167

w dniach roboczych, o określonej godzinie umówionej każdorazowo z nadawcą, w godzinach pomiędzy 08:00 a 16:00, w dniach od poniedziałku do piątku. Oferta powinna przewidywać ubezpieczenie każdej przesyłki od uszkodzenia lub utraty w transporcie.

W cenie prosimy uwzględnić podział wagowy przesyłek, jak również czas dostarczenia.

Forma współpracy – umowa zawarta na okres od 01.04.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.

Przewidywana ilość przesyłek – 10 szt. w skali miesiąca.

Kryterium wyboru – cena netto oferty.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie oferty cenowej do dnia 09.03.2016 r. do godz. 9.00.

Oferta może zostać przesłana e-mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Osoba upoważniona do kontaktu – Jolanta Patrzałek tel. 056 699 54 78.

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 554 razy

powered by Exea