Nadzór nad prawidłową pracą kotłowni

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na zakup usługi nadzoru nad prawidłową pracą kotłowni olejowej Zleceniodawcy mieszczącej się w budynku Centrum Transferu Technologii w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Załączniki:

  1. Szczegółowe zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI NADZÓR NAD PRACĄ KOTŁOWNI

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na zakup usługi nad prawidłową pracą kotłowni za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe FRAKO-TERM Sp. z o.o.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 392 razy

powered by Exea