Ogłoszenie o Konkursie na nabór Partnerów dla branży elektroniczno-elektrotechnicznej.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży elektroniczno-elektrotechnicznej.

Konkurs prowadzony będzie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

 Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu dla branży elektroniczno-elektrotechnicznej.
  2. Formularz oferty dla branży elektroniczno-elektrotechnicznej.
  3. Formularz oferty dla branży elektroniczno-elektrotechnicznej – wersja edytowalna.

 

 

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 28.01.2016, godz. 15:05 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 565 razy

powered by Exea