Ogłoszenie o Konkursie na nabór Partnerów dla branży meblowej.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży meblowej.

Konkurs prowadzony będzie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

 Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu dla branży meblowej.
 2. Formularz oferty dla branży meblowej.
 3. Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo.
 4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (osoby prawne).
 5. Załącznik nr 3b – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (osoby fizyczne).
 6. Załącznik nr 4a – Deklaracja współpracy (osoby prawne).
 7. Załącznik nr 4b – Deklaracja współpracy (osoby fizyczne).
 8. Formularz oferty dla branży meblowej – wersja edytowalna.
 9. Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo – wersja edytowalna.
 10. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (osoby prawne) – wersja edytowalna.
 11. Załącznik nr 3b – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (osoby fizyczne) – wersja edytowalna.
 12. Załącznik nr 4a – Deklaracja współpracy (osoby prawne) – wersja edytowalna.
 13. Załącznik nr 4b – Deklaracja współpracy (osoby fizyczne) – wersja edytowalna.

 

Historia wersji:

 • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
 • 28.01.2016, godz. 15:10 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 575 razy

powered by Exea