Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnera w schemacie projektów grantowych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Oś pri­o­ry­te­towa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w schemacie projektów grantowych.

Konkurs prowadzony będzie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

Załączniki:

  1.  Regulamin Konkursu
  2.  Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3.  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu
  4.  Załącznik nr 3 – Deklaracja współpracy
  5.  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 649 razy

powered by Exea