Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany panelu sterującego do Lexmark X792 wraz z zakupem powyższej części

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na jednorazową  usługę wymiany panelu sterującego do Lexmark X792 wraz z zakupem powyższej części.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Termin wymiany panelu do uzgodnienia.

Termin złożenia oferty cenowej do dnia 28.06.2016 r. do godz. 8.00.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Włocławskiej 167, lub @ na adres patrzalek@tarr.org.pl.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 23.06.2016, godz. 14:03 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 288 razy

powered by Exea