Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany/naprawy zespołu napędowego i koła zębatego do Lexmark X945e wraz z zakupem powyższych części

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na jednorazową usługę wymiany/naprawy zespołu napędowego i koła zębatego do Lexmark X945e wraz z zakupem powyższych części.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Termin wymiany zestawu do uzgodnienia.

Termin złożenia oferty cenowej do dnia 12.04.2016r. do godz. 16.00.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Włocławskiej 167, lub mailowo na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 625 razy

powered by Exea