Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie floty samochodowej TARR SA

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na zakup usługi ubezpieczenia floty samochodowej Zleceniodawcy.

 

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem https://www.mentor.pl/_198

 

INFORMACJA O WYBORZE UBEZPIECZYCIELA W POSTĘPOWANIU NA UBEZPIECZENIE FLOTY TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń informuje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na ubezpieczenie floty za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy TUiR Warta S.A.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 221 razy

powered by Exea