Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapytania ofer­towego na zakup i dostarczenie środków czystości:

  • Ręczniki ZZ białe a’4000 – 12 kartonów,
  • Ręczniki kuchenne papierowe na rolce białe, papier niepylący, wytrzymały, nadający się do wycierania przedmiotów szklanych – 80 rolek,
  • Papier toaletowy biały, min. 65% białości, 2w, duża rolka 19 cm, min. 120 m, opakowanie 12 rolek – 8 worków.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Oferta może zostać przesłana e-mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 17.08.2016 r. do godz. 14.00.

Czas realizacji zamówienia 19.08.2016 r.

Kryterium wyboru oferty – cena.

Osoba upoważniona do kontaktu – Jolanta Patrzałek tel. 056 699 54 78.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 310 razy

powered by Exea