Rozstrzygnięcie Konkursu na nabór Partnerów dla branży przetwórstwa spożywczego.

TARR S.A. informuje, iż  zgodnie z §2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Regulaminu Konkursu na wybór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w branży spożywczej, dokonano wyboru  4 podmiotów tj.:

  1. Grupa Producentów Owoców Galster Sp. z o.o., Wierzchucice 31, 86-014 Sicienko,
  2. Restaurators Podlaszewscy Spółka Jawna, ul. Most Pauliński 2-10, 87-100 Toruń,
  3. PPH EMIX Stanisław Pacek, Rusinowo 73, 87-500 Rypin,
  4. Polder Sp. z o.o., ul. Długa 11, 87-148 Łysomice,

jako partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 8.01.2016, godz. 14:30 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 655 razy

powered by Exea