Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę tonerów i tuszy, taśm oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukujących, kserokopiarek, faksów /bębnów i pojemników na zużyte tonery itp./ dla TARR S.A wskazanych w zał. nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. w Formularzu ofertowym. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

  1. Pełne Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy (doc)
  3. Formularz cenowy (xlsx)
  4. Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania do postępowania:

  1. Odpowiedź na pytanie z dnia 22.08.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń informuje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Pryzmat Bydgoszcz Sp. z o.o.

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 444 razy

powered by Exea