Informacja o zawarciu umowy o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wdrożenie generatora dla projektu “Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”

Niniejsza infor­ma­c­ja udzielana jest na pod­staw­ie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Infor­ma­c­ja-o-udzie­le­niu-zamówienia-pub­licznego

 

Historia wersji:

  • 24.07.2020, godz. 12:12 opub­likowane przez: kmiec (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 24.07.2020, godz. 12:11 opub­likowane przez: kmiec
Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 24.07.2020Publikacja dnia: 24 lipca 2020, 12:12
Dokument oglądany: 86 razy

powered by Exea