TARR/Catering-BY/WM/2010 (wersja archiwalna: 8.03.2016, godz. 12:58)

303809–2010 — Prze­targ nieogranic­zony na Usługę cateringową dla uczest­ników szkoleń real­i­zowanych w pro­jek­cie: „Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP

Pli­ki do pobra­nia


Unieważnie­nie postępowa­nia:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea