Załącznik Nr 3 — Wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

Załącznik Nr 3 — Wzór oświad­czenia o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi na rzecz pod­miotów pub­licznych i prywatnych

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 lutego 2013, 12:39
Dokument oglądany: 3 071 razy