Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie projektu elementów identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” wraz z ich produkcją i dostawą

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu elementów identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” wraz z ich produkcją i dostawą.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Projekt elementów identyfikacji wizualnej i materiałów promocyjnych:

– logotyp (księga znaku),

– teczka,

– notes,

– roll-upy,

– wizytówka,

– papier firmowy,

– formularz.

2. Wydruk i dostawa materiałów:

– teczki,

– wizytówki,

– notesy.

3. Produkcja i dostawa roll-upów.

4. Materiały promocyjne (dot. seminarium inaugurującego projekt):

– teczki,

– pendrive.

 

W dniu 4 listopada 2013r. Zamawiający zamierza skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania ofertowego proszeni są o kontakt z Panem Piotrem Józefiakiem (tel. 56 699 55 05 e-mail piotr.jozefiak@tarr.org.pl) do dnia 4 listopada 2013 r., do godz. 16.00

 

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w oparciu o zasady określone w Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 października 2012r. (wersja 7).

Oryginalny dokument: Informacja o zamiarze skierowania zamowienia.

Historia wersji:

Podpisał: Piotr JózefiakOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 31 października 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 4 671 razy

powered by Exea