Spółka z udziałem Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

EXEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń

NIP: 956–229-55–31
KRS: 0000394866
strona www: https://exea.pl/
strona BIP: https://bip.exea.pl/

Real­iza­c­ja obow­iązku  z art. 11 ustawy z dnia 9 czer­w­ca 2016 r. o zasadach ksz­tał­towa­nia wyna­grodzeń osób kieru­ją­cych niek­tóry­mi spółka­mi doty­czą­ca pod­ję­tych uch­wał w spraw­ie zasad ksz­tał­towa­nia wyna­grodzeń członków organu zarządza­jącego oraz nadzorczego:

2017.03.22 Uch­wała nr 2–2017 NZW

2017.03.22 Uch­wała nr 3–2017 NZW

2019.08.28 Uch­wała nr 2–2019 NZW

2020.02.12 Uch­wała nr 3–2020 NZW

2020.07.08 Uch­wała nr 10–2020 ZZW

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 22 lutego 2023, 15:51
Dokument oglądany: 3 790 razy