TARRSA/PR_UZBR/1/2017 — Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu inwestycyjnego — o powierzchni 21,2557 ha w infrastrukturę techniczną — położonego przy ul. Andersa w Toruniu dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa.”

Dnia 13.04.2017

Dnia 28.04.2017

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 28.04.2017Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 3 256 razy