TARR/TRENER_2/MARBUD/2010

311552–2010 — Przy­go­towanie i przeprowadze­nie szkoleń z zakre­su mon­tażys­ta rusz­towań budowlano — mon­tażowych met­alowych w ramach pro­jek­tu Buduj z nami — pro­fesjon­al­na kadra atutem Spół­ki MARBUD

Plik do pobra­nia:


Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 29.09.2010, 15:32Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 994 razy

powered by Exea