INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI NAPRAWY URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LEXMARK X945e

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na  jed­no­ra­zową  usługę  wymiany/naprawy zespołu napę­dowego i koła zębat­ego do Lex­mark X945e wraz z zaku­pem powyższych częś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Uni-Sys­tem Sp.j. Babal­s­ki, Ciesiel­s­ka, Mroczkowski.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 149 razy