INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI WYMIANY PANELU STERUJĄCEGO DO URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LEXMARK X792

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na jed­no­ra­zową usługę wymi­any pan­elu steru­jącego do Lex­mark X792 wraz z zaku­pem powyższej częś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy COPYBOX Sp. z o.o.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 29.06.2016, godz. 14:31 opub­likowane przez: Alic­ja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 1 926 razy