INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI WYMIANY PANELU STERUJĄCEGO DO URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LEXMARK X792

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na jed­no­ra­zową usługę wymi­any pan­elu steru­jącego do Lex­mark X792 wraz z zaku­pem powyższej częś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy COPYBOX Sp. z o.o.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 439 razy