TARRSA/RB/ANDERSA/1/2018 — Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”

Dnia 15.06.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu — nr 571063

SIWZ_TARRSA_przetarg_na_budowę_infrast_Andersa_2018

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Oferty_TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 1a do SIWZ — Załącznik do For­mu­la­rza Ofer­ty TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 1b do SIWZ — Wykaz Cen TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu_TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków_TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 5 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 7 do SIWZ — Wykaz osób TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 8 do SIWZ — Wykaz robót TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 9 do SIWZ — Opis Przed­mio­tu Zamówienia TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Załącznik nr 9 do SIWZ — Doku­men­tac­ja Załącznik nr 10 do SIWZ — Wzór umowy TARRSA_RB_ANDERSA_1_2018

Dnia 28.06.2018 r.

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia o zamówie­niu nr 500149816

Odpowiedzi na pyta­nia Wykon­aw­cy, zmi­ana tresci siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dnia 02.07.2018 r.

Odpowiedzi na pyta­nia Wykon­aw­cy 02.07.2018

załączni­ki do odpowiedzi:

2017_07_31_ANDERSA_odpowiedz_TARRSA_do_RDOS

2017_09_27_ANDERSA_odp_TARRSA_do_RDOS_pismo

2017_09_27_ANDERSA_odpowiedz_TARRSA_do_RDOS_zal.1–5

2017_09_27_ANDERSA_odpowiedz_TARRSA_do_RDOS_zal.6a‑7

2018_03_08_ANDERSA_pismo_WAIB_do_RDOS

2018_03_13_ANDERSA_pismo_TARR_do_WAiB

2018_03_14_ANDERSA_pismo_RDOS

2018_03_15_ANDERSA_pismo_WAiB_do_RDOS

zal.1_pismo_TARRSA_do_WAiB_ws.zmiany_kwalifikacji_inwestycji_OOS

zal.2.a do pis­ma TARR

zal.2.b do pis­ma TARR

zal.2a_inwentaryzacja_drzew_polnoc

zal.2b_inwentaryzacja_drzew_południe

zal.3 do pis­ma TARR

zal.3a_nasadzenia_zastepcze_polnoc

zal.3b_nasadzenia_zastepcze_poludnie

zal.4 do pis­ma TARR mapy

zal.4_lokalizacja_korytarza_nietoperzy

zal.5 do pis­ma TARR

zal.6 do pis­ma TARR

ZAL_1 do pis­ma TARR

Dnia 05.07.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach

Dnia 09.08.2018 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.07.2018Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 4 984 razy