Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na zapewnienie usługi chmury obliczeniowej dla projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”

Infor­ma­c­ja o udzie­le­niu zamówienia pub­licznego na świad­cze­nie usłu­gi chmury obliczeniowej

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 03.07.2020 r.Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 15:04
Dokument oglądany: 1 395 razy