TARR/Catering-BY/WM/2010

303809–2010 — Prze­targ nieogranic­zony na Usługę cateringową dla uczest­ników szkoleń real­i­zowanych w pro­jek­cie: „Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP

Pli­ki do pobrania


Unieważnie­nie postępowania:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 27.10.2010, 15:54Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 823 razy