TARRSA/SZKOLENIA_DRONY_TERMOWIZJA/WR/2023 — „Usługa szkoleniowa w zakresie kursów „Operator dronów z uprawnieniem VLOS i termowizją” w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.”

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 11.05.2023 r. udzielił zamówienia pn. „Usłu­ga szkole­niowa w zakre­sie kursów „Oper­a­tor dronów z uprawnie­niem VLOS i ter­mow­iz­ją” w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego.” 

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia TED_2023-OJS102-321969-pl

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 r.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:30
Dokument oglądany: 152 razy