TARRSA/EE/1/2023 — Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)

TARR S.A. infor­mu­je, że prowadzi postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. Kom­plek­sowa dostawa energii elek­trycznej (sprzedaż i usłu­ga dystrybucji)

Postępowanie prowad­zone jest na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/830522

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 12.10.2023Publikacja dnia: 12 października 2023, 13:56
Dokument oglądany: 136 razy