TARRSA/SZKOLENIA_INFO/WR/2023 — Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 29.08.2023 r. udzieliła zamówienia Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie szkoleń kom­put­erowych wraz z doradztwem w ramach pro­jek­tu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”.

Ogłosze­nie o zawar­ciu umowy cz.1 zam.

Ogłosze­nie o zawar­ciu umowy cz.2 zam.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 R.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:21
Dokument oglądany: 154 razy