TARR/Gwarancja/POKL_6.2/2/2010

377932–2010 — Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia realizacji projektu Masz pomysł — załóż firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – II etap

Pli­ki do pobrania

Aktu­al­iza­c­ja


Unieważnie­nie

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 01.12.2010, 08:37Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 7 809 razy