TARRSA/KAMPANIA_IP/1/2018 — Przetarg nieograniczony pn. Kampania informacyjno-promocyjna, promująca tereny inwestycyjne usytuowane w Toruniu, w Gminie Sępólno Krajeńskie, w Gminie Nakło nad Notecią oraz promocja gospodarcza woj. kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pt. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Dnia 08.05.2018 r.:

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 554798

SIWZ_­TARRSA_Kam­pa­ni­a_in­for­ma­cyjno-pro­mo­cyj­na

Załącznik nr 1 do SIWZ — OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzor Umowy_kampania_inf-prom

Załacznik nr 3 do SIWZ — Formularz_ofertowy

Załączni­ki nr 4–10 do SIWZ

Dnia 15.05.2018 r.:

Odpowiedź na zapy­tanie wykon­aw­cy 15.05.2018

Dnia 24.05.2018 r.:

Wyjaśnienia i zmi­ana treś­ci SIWZ_24.05.18

Projekt_wymiary_tablicy_informacyjnej

Dnia 04.06.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_04.06.2018

Dnia 07.06.2018 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert

Dnia 19.06.2018 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 19.05.2018Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 6 043 razy