Zapytanie ofertowe — cykliczne (2 x w roku) przeglądy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach przy ul. Kopernika 4, Szeroka 35 oraz Włocławskiej 167

Zapy­tanie:
TARRSA zapy­tanie KLIMA 2017_2019

 

Załączni­ki:

FORMULARZ OFERTY KLIMATYZACJA 2017–2019

TARRSA Umowa_PROJEKT_KLIMA_2017

 

Informacja o wyborze wykonawcy

W wyniku przeprowad­zonego postępowa­nia oraz oce­ny ofert doko­nano wyboru Wykon­aw­cy w przed­miotowym postępowa­niu: Fir­ma Warm-Tech Robert Czysz­ka, z siedz­ibą w Przysieku przy ul. Wspól­nej 1B/4

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 647 razy