TARR/INŻYNIER-KONTRAKTU/POIG_5.3/2011

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji: pod nazwą: „Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji – Działanie 5.3”

Pli­ki do pobrania:

Ze wzglę­du na duży rozmi­ar plików doku­men­tac­ja, udostęp­ni­ana była poprzez ser­w­er FTP.

Załączni­ki:

Zakończe­nie postępowania:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 07.04.2011, 08:05Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 16 327 razy